ชื่อ-สกุล : มิสวาสนา ปัญจันตา

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับชั้น , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานรถรับ - ส่ง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี(เอกปฐมวัย) ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ )

more...