ชื่อ-สกุล : มิสยุวดี ทองคำ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( สถาบันราชภัฎราชภัฎราชนครินทร์ )

more...