ชื่อ-สกุล : มิสอรอุมา ชำนาญ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปี่ที่6 ( โรงเรียนดัดดรุณี )

more...