ชื่อ-สกุล : มิสกษิภร ป้านน่วม

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ.การศึกษาปฐมวัย ( สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา )

more...