ชื่อ-สกุล : ม.ณัทกฤช ศรีสุวรรณ

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ , งานประชาสัมพันธ์ , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.6 ( โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา )

more...