Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
นักเรียนระดับชั้น ป.2 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 (วันนี้)
การประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 9/2562 ในวันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (วันนี้)
นักเรียนระดับชั้น ป.3 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 (วันนี้)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร ตรวจหลักฐาน คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 (วันนี้)
นักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 (เมื่อวานนี้)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมแห่พระพุทธโสธรทางบก ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 (เมื่อวานนี้)
ชมนิทรรศการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 (เมื่อวานนี้)
นักเรียนระดับชั้น ป.1 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 (เมื่อวานนี้)
การเรียนการสอนวิชาศิลปะ "การตัดปะกระดาษรูปผีเสื้อ" ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2562 (เมื่อวานนี้)
ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในระหว่างวันที่ 4- 7 พฤศจิกายน 2562 (เมื่อวานนี้)
กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทง นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.6 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 (11 พ.ย. 2562)
กิจกรรม "SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง" ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 (11 พ.ย. 2562)
การประดิษฐ์กระทงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในงาน "SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง" ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 (11 พ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 8/2562 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 (11 พ.ย. 2562)
มาสเตอร์นพดล ปัญญาดี หัวหน้างานหลักสูตรพิเศษ และมิสลำเพย พวงมาลัย ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล ภาคตะวันออก วางแผนการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน โปรแกรม MSP และโปรแกรม APP ในวันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 (6 พ.ย. 2562)
การประชุมคณะครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 (6 พ.ย. 2562)
ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 (6 พ.ย. 2562)
การชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2562 (5 พ.ย. 2562)
ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (5 พ.ย. 2562)
ภราดา​และ​คณะ​ครูโรงเรีย​นเซน​ต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา​ ร่วม​งานสุวรรณ​สมโภช​การปฏิญาณ​ตน​ของ​ ภราดา​หลุยส์​สุรสิทธิ์​ สุข​ชัย​ ในวันอาทิตย์​ที่​ 3​ พฤศจิกายน​ 2562​ (5 พ.ย. 2562)
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (5 พ.ย. 2562)
คณะภราดา​ คณะ​ครู​คาทอลิก​ นักเรียนคำสอน​ และพนักงานคาทอลิก​ ร่วมสวดสายประคำโอกาสปิดเดือนแม่พระ​ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 (5 พ.ย. 2562)
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (4 พ.ย. 2562)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ในวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2562 (1 พ.ย. 2562)
การเรียนการสอนวิชาศิลปะ "การปั้นดินน้ำมัน" ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (1 พ.ย. 2562)
คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 (1 พ.ย. 2562)
กิจกรรมวันฮาโลวีน ( Halloween ) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 (31 ต.ค. 2562)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562 (30 ต.ค. 2562)
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 (28 ต.ค. 2562)
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 (24 ต.ค. 2562)
คณะครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ในวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2562 (22 ต.ค. 2562)
คณะครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 (18 ต.ค. 2562)
กิจกรรมอบรมชินนสาสมาธิ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 (9 ต.ค. 2562)
คณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร เข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 20 ในวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 (8 ต.ค. 2562)
คณะภราดาและครูคาทอลิก​ โรง​เรียนเซน​ต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา​ เดินทาง​ไปเข้าร่วมฟื้นฟู​จิตใจและจาริกแสวงบุญ​ ตามรอย​ 350​ ปี​ มิสซังสยาม​ ณ​ จังหวัด​พระนครศรีอยุธยา​ ในวันที่​ 6​ ตุลา​คม​ 2562 (8 ต.ค. 2562)
คณะครูศึกษาดูงานระบบการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในวันที่ 23-27 กันยายน 2562 (8 ต.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการจัดงาน Home coming day 2019 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 (7 ต.ค. 2562)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริม October Course ประจำปีการศึกษา 2562 (4 ต.ค. 2562)
การอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่ระบบ SWIS ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 (4 ต.ค. 2562)
คณะครูและนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 30 กันยายน 2562 (1 ต.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการงานอภิบาลของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และผู้รับผิดชอบค่ายเพื่อนมงฟอร์ต (Campus Ministry) ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 27 กันยายน 2562 (1 ต.ค. 2562)
พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา SLC สามัคคีมหากุศล ในวันที่ 28 กันยายน 2562 (1 ต.ค. 2562)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อปณิธาน "ด้วยรักและแบ่งปัน" ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 กันยายน 2562 (30 ก.ย. 2562)
บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 5 ตุลาคม 2562 (28 ก.ย. 2562)
ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 25 กันยายน 2562 (26 ก.ย. 2562)
ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 24 กันยายน 2562 (25 ก.ย. 2562)
คณะครู ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา แข่งขันกีฬาครูกระชับมิตรกับคณะครู ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา ในวันที่ 21 กันยายน 2562 (24 ก.ย. 2562)
ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมครูฝ่ายปฐมวัย ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 (23 ก.ย. 2562)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่่่ 1/2562 ในวันที่ 20 กันยายน 2562 (20 ก.ย. 2562)
กิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ( 21 กันยายน ของทุกปี) ในวันที่ 20 กันยายน 2562 (20 ก.ย. 2562)
 1 2 3 4  >>   >|