[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากกิจกรรมรณรงค์ "ยิ้มสดใส เด็กแปดริ้วฟันดี" เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557
คณะครู และพนักงานเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง ในวันที่ 18 เมษายน 2557
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 16 ปี จากการแข่งขันฟุตบอลของชมรมสถานศึกษาเอกชน จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลลำดับที่ 5 จากการแข่งขันหมากล้อม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูสอนนาน 30 ปี ของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2556
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น และครูดีเด่นของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2556
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลโครงการ "ครูแสนดี" โดยมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ร่วมกับสมาคมคนของแผ่นดิน
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลโครงการธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับคัดเลือกเข้าสอบรอบที่ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2556 ในวันที่ 25 มกราคม 2557
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2556
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติบัตร ผลการสอบ O-NET ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผ่านการสอบคัดเลือกและเข้าร่วมอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 10 - 29 มีนาคม 2557
นักเรียนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศจากการแข่งขัน "NJ Spelling Bee 2013" โดยจะเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ประเภทการแข่งขันทำอาหารจานเดียวประเภทข้าว) ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ คณะครูและนักเรียน ขอร่วมแสดงความยินดีกับครูที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย จากการประกวดภาพถ่าย ภาพใหม่ "สนุกสนานเบิกบานวิถีไทย สุขใจประเพณี"
นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556
นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระหว่าง ร.ร.ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 5 - 6 กันยายน 2556
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2556
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2556
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นกำลังใจกับคณะครูที่ผ่านรอบแรกในการคัดเลือกครูดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2556
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556
ทีมนักกีฬาช้างเผือกได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ จากการแข่งขันบาส 3 คน "Obec Youth Street Basketball 2013 Inspired by Thai PBS" เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556
ทีมนักกีฬาช้างเผือกได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน"บาสเกตบอลกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา" เมื่อวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2556
ทีมฟุตบอลนักเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รุ่นอายุ 15 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอลระหว่าง ร.ร.ส่วนกลางและภูมิภาค จ.ฉะเชิงเทรา (รอบคัดเลือกจังหวัด)
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลโครงการ "ครูแสนดี" โดยมูลนิธิมหาวิทยาล้ยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และวิทยาลัยเทคโนโลยีในเครือไทย - เทค
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2556
นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับ 2 รางวัลจากการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับโล่รางวัลผู้ให้การสนับสนุนสถานที่จัดการแข่งขันบาสเกตบอลในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบคัดเลือกระดับจังหวัด) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556
นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2556
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะภาษาจีน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา
นักกีฬาฟุตบอลได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน "แปดริ้ว จูเนียร์ อินวิเตชั่น 2013" รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556
ทีมฟุตบอลนักเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รุ่นอายุ 14 ปี ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ฟุตบอล 7 คน (KFC 7 Shoot 2013)
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นระดับหมู่บ้าน ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
ทีมนักกีฬาช้างเผือกได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันบาสเกตบอล THREE ON THREE THAI PBS เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2555
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับชาติทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับ ป.6 จากผลคะแนน O-net
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปี ประจำปี 2555
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 3 จากสภากาชาดไทย ในการเป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอ รวมติดต่อกันนานกว่า 9 ปี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555 (สาขาวิทยาศาสตร์)
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555 (วิชาคณิตศาสตร์)
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูสอนนาน 30 ปี ของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2555
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น และครูดีเด่นของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2555
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้ารับการสอบ FSG Test ของมูลนิธิเซนคาเบรียลฯ ได้รับรางวัลอันดับ Top 100

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|