[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแข่งขันชิงแชมป์คณิตศาสตร์ AMC ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในวันที่ 10 มกราคม 2558
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันหมากล้อม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูสอนนาน 35 ปี, 30 - 34 ปี และ 25 - 29 ปี ของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2557
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น และครูดีเด่นของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2557
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง, 4 เหรียญเงิน, 4 เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นประถมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันหมากล้อม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลโครงการ "ครูแสนดี" ประจำปี 2558 โดยมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ร่วมกับสมาคมคนของแผ่นดิน
สรุปรายชื่อนักเรียนห้อง ม.6/7 (ห้อง Gifted) เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปี 2557
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 4–5 ตุลาคม 2557
ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์สุรัตน์ มูลชัยสุข ที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
คณะครูได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2556
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับมิสยุพิน บุดดาหวัง ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ของระดับ ป.6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับ 2 รางวัลจากการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บนกำแพงค่ายศรีโสธร
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันทักษะภาษาจีน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และการแข่งขันวาดภาพ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเหรียญรางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557 "wssa 2014 Thailand National Sport Stacking Championships" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครบุคลากรใหม่หลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับนายสิรวิทย์ ปิยะจินดา นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย คว้าเหรียญทองแดง จากการแข่งขันรายการ 2014 Gyeongju Korea open International Taekwondo Championships เมื่อวันที่ 11 - 16 กรกฎาคม 2557
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด (CU HEALTH SHOT) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
นักเรียนได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาระหว่าง ร.ร.ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2557
นักฟุตบอลโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "KFC Seven Shoot 2014" ประจำปี 2557 ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2557
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปี ประจำปี 2556
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากแข่งขันวิชาการนานาชาติ ปีการศึกษา 2556 รอบแรก ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผ่านการคัดเลือกได้รับเหรียญเงินจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2557
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแข่งขันชิงแชมป์คณิตศาสตร์ AMC ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557
ข้อมูลผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบวัดคุณภาพติดอันดับ TOP 100 ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากกิจกรรมรณรงค์ "ยิ้มสดใส เด็กแปดริ้วฟันดี" เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557
คณะครู และพนักงานเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง ในวันที่ 18 เมษายน 2557
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 16 ปี จากการแข่งขันฟุตบอลของชมรมสถานศึกษาเอกชน จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลลำดับที่ 5 จากการแข่งขันหมากล้อม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูสอนนาน 30 ปี ของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2556
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น และครูดีเด่นของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2556
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลโครงการ "ครูแสนดี" โดยมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ร่วมกับสมาคมคนของแผ่นดิน
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลโครงการธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับคัดเลือกเข้าสอบรอบที่ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2556 ในวันที่ 25 มกราคม 2557
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2556
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติบัตร ผลการสอบ O-NET ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|