[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ผลการแข่งขัน  จัดพุ่มพรรษาราคาประหยัด ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้ปกครอง คุณครูและนักเรียน  ท่านใดสนใจรูปถ่ายตนเอง ติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สรุปผลการแข่งขันว่ายน้ำภูติอนันต์แชมป์เปี้ยนชิพ  ครั้งที่  5  ณ  สระว่ายน้ำสนามกีฬาภูติอนันต์ 
แจ้งรายการมาตรฐานที่มีการปรับปรุงการเขียนรายงานประเมินตนเอง
ระดับการศึกษาปฐมวัยจัดกิจกรรมหนูน้อยอัจฉริยะ ประจำปีการศึกษา 2547
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติ  ระดับการศึกษาปฐมวัย
นักเรียนร่วมประกวดคำขวัญ Anti Drug รักใครให้ดื่มนม ของบริษัท แดรี่ พลัส จำกัด
ขอเชิญคุณครูทุกท่านมาลงผลงานของตนเอง ณ บริเวณห้องธุรการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ  การตรวจเยี่ยมจากมูลนิธิฯ
แจ้งทดสอบการใช้งาน การจัดทำรายงานผลงานบุคลากร (Portfolio Online)
ผลการแข่งขันกีฬาทางวิชาการ แบรนด์  ครอสเวิร์ดเกม  ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 19
นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนช้างเผือกซิเมนต์ไทยรุ่นที่ 15
แจ้งการเปลี่ยนแปลงคำสั่งการมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เวรของครูและเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา  2547
แจ้งคุณครูสามารถสมัครรับข่าวสารจากโรงเรียนทาง E-mail ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนเสริมวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 5 มิ.ย. - 18 ก.ย. 2547
แจ้งการป้องกัน virus W32.Sasser.Worm และ W32.Sasser.B.Worm
แจ้งการ update Antivirus
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศแจ้งการใช้งาน Internet จากทางบ้าน
ขอเชิญนักเรียนสมัครเป็นนักกรีฑาของโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาเครือฯ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2547
ขอเชิญคุณครูตรวจเช็คข้อมูลผลงานบุคลากรบนอินเตอร์เน็ท
ความคืบหน้าการจัดทำโฮมเพจ การประกันคุณภาพ
ขอเชิญคุณครูทุกท่านทดสอบ Homepage ส่วนตัว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
แจ้งการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการประเมินภายในของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2546
ความคืบหน้าการดำเนินการประเมินภายในของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2546
งานวางแผนและติดตามปรับเปลี่ยนการอ้างอิงนโยบายของแต่ละโครงการเพื่อความเหมาะสม
ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ระดับประถมศึกษา เปิดให้บริการในวันเสาร์ ช่วงเวลา 8.10 - 12.30 น.
แจ้งทดสอบการใช้งาน เนื้อที่จัดเก็บข้อมูลและ homepage ส่วนตัวของนักเรียน
ขอเชิญคุณครูและนักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเพื่อจองเนื้อที่ในการจัดทำ โฮมเพจ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
การสมัครสมาชิกคุรุสภา สำหรับคุณครูที่บรรจุใหม่ ปีการศึกษา 2546
เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ
รับสมัครนักดนตรีวงโยธวาฑิตของโรงเรียนเซนต์หลุยส์
รายการ ''ระดมสมองอนาคตการศึกษาไทย'' เรื่อง ความพร้อมการเข้าสู่โครงสร้างใหม่กระทรวงศึกษาธิการ
ความก้าวหน้าในการพิจารณา ร่าง พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2546
ระเบียบในการยืม-คืนหนังสือห้องสมุดโรงเรียนของคุณครูและนักเรียน
ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ จัดทำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
การขอหลักฐานการจบหลักสูตร และหลักฐานต่างๆ ของนักเรียน   โรงเรียนเซนต์หลุยส์
การขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมนอกสถานที่โดยพักค้างคืน
การสมัครสมาชิกคุรุสภา
ความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองในเรื่องสวัสดิภาพและการจราจร
แจ้งคุณครูเกี่ยวกับรายละเอียดในการขอเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นอกสถานที่
ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองช่วยย้ำเตือนนักเรียนในความปกครองให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2545 ที่ส่งเอกสารยังไม่ครบให้ส่งได้ที่ห้องธุรการ

|<  <   45 46 47 48