กำหนดการ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

กำหนดการงานหล่อเทียนจำนำพรรษา

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย  
--- ประธานจัดงาน (ม.จิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ) กล่าวรายงาน  
--- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและหล่อเทียนพรรษา  
--- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  
--- ตัวแทนครู คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครอง นักเรียน และพนักงาน ร่วมหล่อเทียนพรรษา  
--- ประธานในพิธี คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และพนักงานถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์  
--- พระสงฆ์ให้พร  
--- เสร็จพิธี  
--- นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมหล่อเทียนพรรษา  
--- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นตัวแทนนำพุ่มพรรษา และแห่เทียน พรรษา ไปถวาย ณ วัดแหลมใต้ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
07.00-- ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ โรงอาหารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
08.10-- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมกันที่ใต้อาคารสิรินธร  
08.20-- พระสงฆ์ 9 รูป ประจำอาสนะ  
08.30-- ประธานในพิธี(คุณธนเดช จิตพิทยานุภาพ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ) มาถึงบริเวณงาน (บรรเลงเพลงโรงเรียน)  
09.30-10.50 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำกิจกรรมธุดงคศึกษา  
12.00-- หมายเหตุ :  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : วันสำคัญ


แผนงาน : 301.7 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep