กำหนดการ

วันที่ 1 สิงหาคม 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ จัดค่ายปันความสุข มุ่งสู่...สมุทรสงคราม (วันสุดท้าย)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- แวะซื้อของฝากระหว่างทางก่อนกลับ  
--- มุ่งหาสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา  
07.30-- รับประทานอาหารเช้า  
09.00-- ร่วมกันทำบุญถวายพระเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเดินกลับ  
10.00-- เดินทางออกจากที่พัก  
14.00-- ถึงโรงเรียนเซนต์หลุยส์ โดยสวัสดิภาพ  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : นักเรียนเข้าค่ายฯ


แผนงาน : 301.4 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep