กำหนดการ

วันที่ 20 สิงหาคม 2558

คุณครูร่วมงานย้อนยุควิถีไทย ร้อยดวงใจถวายแม่หลวง

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- ประธานในพิธีดำเนินการจัดงาน/กล่าวรายงาน  
--- เริ่มการแสดงบนเวที  
18.00-21.30 ลงทะเบียน  
21.30-22.00 ปิดงาน  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.1 เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.1 เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
- 2.1 เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- คณะครูร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2558)
- คุณครูร่วมงานย้อนยุควิถีไทย ร้อยดวงใจถวายแม่หลวง (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- ศิษย์เก่ารุ่น 29 บริจาคเพื่อซื้อโต๊ะ เก้าอี้ (วันที่ 6 ก.ย. 2558)
- กำหนดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการประชุมเตรียมการแสดง และขอรายละเอียดการแสดงในงาน CGPTA Gala Dinner (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 410งานสัมพันธ์ชุมชน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep