กำหนดการ

วันที่ 9 ตุลาคม 2558

กำหนดการค่าย Walk Rally @ไกลกังวล 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (วันแรก)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-- ลงทะเบียน รายงานตัว  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
07.40-- ออกเดินทางจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
11.00-- ถึงจังหวัดเพชรบุรี แวะรับประทานอาหาร  เพชรบุรี
12.00-- เข้าร่วมกิจกรรมและทัศนศึกษาณสถานที่ต่างๆ  เพชรบุรี
18.00-- เข้าที่พัก chaam eco camp พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็นริมทะเล  CHAAM ECO CAMP
21.00-- สวดมนต์ และเข้านอน  chaam eco camp
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ค่ายwalk Rally @ไกลกังวล 2 ประจวบคีรีขันธ์


แผนงาน : 301.7 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep