กำหนดการ

วันที่ 30 ตุลาคม 2558

ประชุมครู ครั้งที่ 6/2558

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
15.45-16.00 -ลงทะเบียน รับเอกสารระเบียบโรงเรียนมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ว่าด้วย บำเหน็จ บำนาญ และเงินสะสมร่วม พุทธศักราช 2558  หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่
16.00-17.00 -เริ่มการประชุมครูครั้งที่ 6/2558  หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : การประชุมครู ประจำปีการศึกษา 2558


แผนงาน : 104 งานบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep