กำหนดการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558

ค่ายสร้างศิลป์สู่ปฐมวัย

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-08.30 ลงทะเบียนใต้อาคารสัฐยามหาราชินี  อาคารสัฐยามหาราชินี
08.30-09.00 นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันที่ใต้อาคารสัฐยามหาราชินี - นักเรียนเข้าแถวตามกลุ่ม จำนวน 3 กลุ่ม (เตรียมความพร้อม ทำกิจกรรมเต้นประกอบเพลง บริหารสมอง) - พิธีกรแนะนำวิทยากร - หัวหน้าฝ่ายมอบของที่ระลึกให้วิทยากร - หัวหน้าฝ่ายกล่าวให้โอวาท  
09.00-09.50 กิจกรรม Cupcake Clay Card  
09.50-10.30 กิจกรรม Paper Bag Crafts for kids  
10.30-11.00 พักรับประทานอาหารว่าง  
11.00-11.40 กิจกรรม Santa  
11.40-12.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
12.00-- นักเรียนกลับบ้าน  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.1. วางแผน คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.1. วางแผน คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
- 2.1. วางแผน คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมพฤหัสหรรษา "เกมซุปเปอร์แมนแปลงร่าง" (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมพฤหัสหรรษา "เกมสร้างตึก" (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- การแข่งขันทักษะวิชาการฝ่ายปฐมวัย เนื่องในวันนักบุญหลุยส์ (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- การแข่งขันทักษะวิชาการฝ่ายปฐมวัย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมพฤหัสของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมพฤหัสหรรษาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 17 กันยายน 2558 (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- นักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เข้าร่วมฝึกทักษะการเล่นหมากล้อมในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- ค่ายสร้างศิลป์สู่ปฐมวัย (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- การแข่งขันทักษะวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรมหนูน้อยนักออมของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- กิจกรรม Morning Program ทุกวันศุกร์ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการ (วันที่ 18 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1. วางแผน คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)

แผนงาน : 607 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep