กำหนดการ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

คณะครูได้รับรางวัลครูสอนนาน 35 ปี, 30 - 34 ปี และ 25 - 29 ปี ของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2558

สถานที่ หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่

เวลา กิจกรรม สถานที่
17.00-- -ผู้รับรางวัลลงทะเบียนรายงานตัว  หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่
18.30-- -เริ่มพิธี  หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : บุคลากรรับรางวัล

รายการกำหนดการของขั้นตอน

บุคลากรรับรางวัล
- บุคลากรรับรางวัล (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลโครงการ "ครูแสนดี" ประจำปี 2559 โดยมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ร่วมกับสมาคมคนของแผ่นดิน (วันที่ 10 ม.ค. 2559)
- คณะครูรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- คณะครูรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558 (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558 (วันที่ 17 ม.ค. 2559)
- คณะครูรับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น และครูดีเด่นของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 10 ก.พ. 2559)
- คณะครูได้รับรางวัลครูสอนนาน 35 ปี, 30 - 34 ปี และ 25 - 29 ปี ของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 10 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด บุคลากรรับรางวัล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 104 งานบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep