กำหนดการ

วันที่ 11 มีนาคม 2559

กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนมีนาคม 2559

สถานที่ ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่

เวลา กิจกรรม สถานที่
16.00-17.00 -เริ่มกิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนมีนาคม 2559  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด

รายการกำหนดการของขั้นตอน

กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด
- กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนมิถุนายน 2558 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนกรกฎาคม (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนสิงหาคม (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนกันยายน (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนตุลาคม (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนพฤศจิกายน 2558 (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- อวยพรวันเกิดเดือนธันวาคม 2558 (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนมกราคม 2559 (วันที่ 22 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนมีนาคม 2559 (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนเมษายน 2559 (วันที่ 21 เม.ย. 2559)
- กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 104 งานบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep