กำหนดการ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้น อ.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559

สถานที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(ห้องประชุม)

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -


แผนงาน : 407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep