ขอเชิญนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 19 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2564


          โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพื้นฐานการเรียนเตรียมความพร้อมการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังมีกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆอีกมากมายให้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด  

          จึงขอเชิญนักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ห้องวิชาการ  หมายเลขโทรศัพท์ 0 3853 5481 ต่อ ฝ่ายวิชาการ ต่อ 444-445 / ฝ่ายการเงิน ต่อ 117 สมัครเข้าร่วมโครงการ/ชำระเงิน ณ ห้องการเงินโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 38 ครั้ง

Keep