สารจากผู้อำนวยการ

สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียน ที่รัก

                 ในปีการศึกษา 2565 นักเรียนได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ  โรงเรียนที่เคยเงียบเหงา  เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของนักเรียนอีกครั้ง  ในช่วงเวลาที่ผ่านมานักเรียนได้สูญเสียโอกาสในการเรียนรู้หลายๆด้าน   ไม่ว่าจะเป็นมิติทางสังคม ที่จะเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อน  มิติทางอารมณ์ที่รู้จักการให้อภัย  การจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

                โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีความพร้อม ที่จะส่งเสริม สร้าง และทดแทน   การสูญเสียโอกาสทางการศึกษา (Learning Loss) ของนักเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรการความปลอดภัย  ทั้งด้านการให้ความรู้   ด้านสุขลักษณะ  และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ  เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน  ให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด

                ทั้งนี้ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง   ที่มอบความไว้วางใจให้โรงเรียนได้ดูแลบุตรหลานของท่าน รวมถึงนักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางต่างๆ ของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา และยังคงหวังในความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง ในการสนับสนุน ส่งเสริมกิจการต่างๆของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการ   พัฒนาบุตรหลานของท่าน   ให้เจริญเติบโตไปอย่างมีความสุข และเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

                    ขอพระเป็นเจ้า แม่พระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้อำนวยพร คุ้มครอง ให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียน      ทุกคนมีความสุขตลอดไป

 

 

                                                                                                    

(ผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา)