Today 's Events

มิถุนายน 2565
อาพฤ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

This week
19 June 2022 - 25 June 2022ระหว่างวันที่ (19 มิถุนายน 2565 - 25 มิถุนายน 2565)

::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)
ระหว่างวันที่ (19 มิถุนายน 2565 - 25 มิถุนายน 2565)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)
ระหว่างวันที่ (19 มิถุนายน 2565 - 25 มิถุนายน 2565)

จ.

20 มิ.ย.

อบรมกองร้อยอาสา SLC ปีการศึกษา 2565

07:30 - 08:30 (อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม))

ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

08:30 - 11:00 (โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา)

พ.

22 มิ.ย.

การประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2565 ในวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565

09:30 - 12:00 (อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม))

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

08:00 - 11:10 (อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม))

การประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ ปีการศึกษา 2565

08:30 - 13:00 (โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา)

ประชุมครู ครั้งที่ 1/2565

16:00 - 18:00 (หอประชุมยอห์น แมรี่ )

กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน

18:00 - 18:00 (หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่)

ส.

25 มิ.ย.

กิจกรรมมอบรางวัลดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

07:15 - 11:30 (อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(หอประชุมใหญ่))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้
ระหว่างวันที่ (19 มิถุนายน 2565 - 25 มิถุนายน 2565)

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้
ระหว่างวันที่ (19 มิถุนายน 2565 - 25 มิถุนายน 2565)

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด
ระหว่างวันที่ (19 มิถุนายน 2565 - 25 มิถุนายน 2565)

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด
ระหว่างวันที่ (19 มิถุนายน 2565 - 25 มิถุนายน 2565)

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา
ระหว่างวันที่ (19 มิถุนายน 2565 - 25 มิถุนายน 2565)

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

 
อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง