กำหนดการ

วันที่ 18 มิถุนายน 2558

การประชุมคณะกรรมการงานสื่อการสอน ครั้งที่ 2

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.20-09.20 คณะกรรมการเริ่มประชุมโดยพร้อมเพียงกัน  ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมคณะกรรมการประจำสัปดาห์


แผนงาน : 306 งานสื่อการสอน

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep