กำหนดการ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

กำหนดการงานวันภาษาไทยแห่งชาติ

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- ประธานจุดธูป เทียน  
--- ประธานจัดงานกล่าวรายงาน  
--- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและลั่นฆ้อง 3 ครั้ง  
--- ประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียน  
--- นักเรียนอ่านคำกลอนวันภาษาไทย  
--- ประธานชมการแสดงรำฉุยฉายเบญจกาย  
--- ประธานชมการเล่านิทาน  
--- ประธานเยี่ยมชมแต่ละฐานการเรียนรู้  
--- เสร็จพิธี  
08.00-- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พร้อมกันที่ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ  เวทีอาคารเฉลิมพระเกียรติ
08.45-- ประธานในพิธีมาถึงในบริเวณงาน ( บรรเลงเพลงโรงเรียน )  
09.30-10.50 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมธุดงคศึกษา  
12.50-13.40 กิจกรรมโต้วาที ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในญัตติที่ว่า "เปิดคาสิโนถูกกฎหมาย กระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือ"  หอประชุมยอห์นแมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : วันสำคัญ


แผนงาน : 301.1กลุ่มสาระฯภาษาไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
Keep