กำหนดการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2558

คุณครูทุกท่าน upload งานหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (วันสุดท้าย)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
ครูทุกท่าน upload งานหลักสูตรฉบับครูผู้สอน  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ครูส่งหลักสูตร


แผนงาน : 302 จัดทำหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep