กำหนดการ

วันที่ 7 สิงหาคม 2558

ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

สถานที่ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

เวลา กิจกรรม สถานที่
11.30-13.30 เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี


แผนงาน : 203 งานประชาสัมพันธ์

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep