กำหนดการ

วันที่ 19 สิงหาคม 2558

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องใน "วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558" (ระดับมัธยมศึกษา)

สถานที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

เวลา รายการ
06.00 - - นักเรียนออกเดินทางจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสลำเพย พวงมาลัย

หมายเหตุ:

07.30 - 09.00 ลงทะเบียน

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสลำเพย พวงมาลัย

หมายเหตุ:

09.00 - 12.00 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

สถานที่:ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ: มิสลำเพย พวงมาลัย

หมายเหตุ:

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสลำเพย พวงมาลัย

หมายเหตุ:

13.00 - 15.00 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแข่งขันฯ (ต่อ)

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสลำเพย พวงมาลัย

หมายเหตุ:

15.00 - 16.30 ประกาศผล และมอบรางวัล

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสลำเพย พวงมาลัย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ส่งนักเรียนแข่งขัน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ส่งนักเรียนแข่งขัน
- ส่งนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมการแข่งขัน ASMO วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (วันที่ 23 มิ.ย. 2558)
- ประกวดโครงงานระดับชั้น ป.1-ม.6 (รอบคัดเลือก) (วันที่ 4 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 32 (ระดับประถมศึกษา) (วันแรก) (วันที่ 16 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 32 (ระดับมัธยมศึกษา) (วันสุดท้าย) (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือก รอบที่ 1 สสวท.ปี 2558 (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องใน "วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558" (ระดับประถมศึกษา) (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องใน "วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558" (ระดับมัธยมศึกษา) (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงาน Academic Excellence 2015 "เซนต์คาเบรียล การศึกษามาตรฐานสากล บริบทไทย" (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- นักเรียนสอบ สสวท. ปี 2558 (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- ประกาศผลสอบ คัดเลือกรอบที่ 1 สสวท. ปี 2558 (วันที่ 30 ธ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ส่งนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 301.3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

Keep