นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องใน "วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558" ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558


       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์  เนื่องใน  "วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ปี  2558" ในระหว่างวันที่  18 - 19  สิงหาคม  2558  เวลา  07.30 - 16.30  น.  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  อ.เมือง  จ.สระแก้ว  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ระดับประถมศึกษา  ในวันอังคารที่  18  สิงหาคม  2558  โดยมีมิสชนิตา วรรณพาหุล  เป็นผู้ดูแล
  • ระดับมัธยมศึกษา  ในวันพุธที่  19  สิงหาคม  2558  โดยมี  ม.วีรยุทธ  วัชรพงษ์  เป็นผู้ดูแล

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 283 ครั้ง

Keep