กำหนดการ

วันที่ 22 สิงหาคม 2558

กิจกรรมแรลลี่การกุศล SLC FAMILY Tour 2015 ครั้งที่ 2 (วันแรก)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
- เริ่มปล่อยรถคันแรก  
--- - ลงทะเบียน ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร  
--- - บริการอาหารว่าง กาแฟ น้ำดื่ม  
--- - ท่านผู้อำนวยการ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการมาถึง  
--- - ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน  
--- - ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน  
--- - ประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน  
--- - ตัดริบบิ้น และถ่ายรูปหมู่ร่วมกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
--- - จับรางวัล กิจกรรม เกม เพลง  
--- - เกม เพลง  
07.00-07.45 - ผู้เข้าร่วมแข่งขันเดินทางมาถึง ณ บริเวณหน้าอาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร  
07.15-07.30 - ผู้เข้าแข่งขันพร้อมกันบริเวณซุ้ม Start  
07.45-08.00 - เริ่มพิธีเปิดการแข่งขันแรลลี่การกุศล  
09.00-14.00 - รถคันสุดท้ายออกจากจุด Start  
14.00-16.00 - รถคันแรกเข้า Finish ณโรงแรม The Princess Beach Resort & Spa จ.ระยอง  
16.00-17.30 - รถคันสุดท้ายเข้า Finish  
17.30-18.00 - ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ “Hawaii night”  
18.00-18.40 - เริ่มบริการอาหาร เพลง กิจกรรม  
18.40-19.30 - ประธานกล่าวขอบคุณและเปิดงาน  
19.30-21.30 - ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล  
21.30-22.00 - ปิดงาน  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.6 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง (ส3.2ข.(1)

-กิจกรรมราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์

-กิจกรรมเซนต์หลุยส์โบว์ลิ่งครั้งที่ 11

-กิจกรรมผ้าป่าการศึกษามหากุศล

-กิจกรรมแรลลี่การกุศล -กิจกรรม SLC  HOMECOMING  DAY 2015

-โครงการสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายและ สมุนไพร

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.6 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง (ส3.2ข.(1)
- 2.6 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง (ส3.2ข.(1) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล SLC FAMILY Tour 2015 ครั้งที่ 2 (วันแรก) (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล SLC FAMILY Tour 2015 ครั้งที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 23 ส.ค. 2558)
- งานเซนต์หลุยส์โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 11 (วันที่ 26 ก.ย. 2558)
- งานคืนสู่เหย้าชาวเซนต์หลุยส์ "SLC HOMECOMING DAY 2015" (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ "วันวาน เบิกบานใจ วินเทจ ปาร์ตี้" ระดับมัธยมศึกษา (วันแรก) (วันที่ 4 ก.พ. 2559)
- งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ "วันวาน เบิกบานใจ วินเทจ ปาร์ตี้" ระดับประถมศึกษา (วันที่สอง) (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ "วันวาน เบิกบานใจ วินเทจ ปาร์ตี้" ระดับการศึกษาปฐมวัย (วันสุดท้าย) (วันที่ 6 ก.พ. 2559)
- พิธีทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคีมหากุศล เพิ่มเสบียงบุญ ต่อทุนให้ชีวิต ปลูกจิตการศึกษา "สร้างพระประธาน" (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง (ส3.2ข.(1) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 410งานสัมพันธ์ชุมชน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep