กำหนดการ

วันที่ 23 สิงหาคม 2558

กิจกรรมแรลลี่การกุศล SLC FAMILY Tour 2015 ครั้งที่ 2 (วันสุดท้าย)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-12.00 - เริ่มบริการอาหารเช้า  
12.00-12.30 - เช็คเอาท์  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.6 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง (ส3.2ข.(1)

-กิจกรรมราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์

-กิจกรรมเซนต์หลุยส์โบว์ลิ่งครั้งที่ 11

-กิจกรรมผ้าป่าการศึกษามหากุศล

-กิจกรรมแรลลี่การกุศล -กิจกรรม SLC  HOMECOMING  DAY 2015

-โครงการสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายและ สมุนไพร

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.6 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง (ส3.2ข.(1)
- 2.6 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง (ส3.2ข.(1) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล SLC FAMILY Tour 2015 ครั้งที่ 2 (วันแรก) (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล SLC FAMILY Tour 2015 ครั้งที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 23 ส.ค. 2558)
- งานเซนต์หลุยส์โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 11 (วันที่ 26 ก.ย. 2558)
- งานคืนสู่เหย้าชาวเซนต์หลุยส์ "SLC HOMECOMING DAY 2015" (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ "วันวาน เบิกบานใจ วินเทจ ปาร์ตี้" ระดับมัธยมศึกษา (วันแรก) (วันที่ 4 ก.พ. 2559)
- งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ "วันวาน เบิกบานใจ วินเทจ ปาร์ตี้" ระดับประถมศึกษา (วันที่สอง) (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ "วันวาน เบิกบานใจ วินเทจ ปาร์ตี้" ระดับการศึกษาปฐมวัย (วันสุดท้าย) (วันที่ 6 ก.พ. 2559)
- พิธีทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคีมหากุศล เพิ่มเสบียงบุญ ต่อทุนให้ชีวิต ปลูกจิตการศึกษา "สร้างพระประธาน" (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง (ส3.2ข.(1) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 410งานสัมพันธ์ชุมชน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
Keep