กำหนดการ

วันที่ 26 สิงหาคม 2558

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

สถานที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.40-08.10 นักเรียนเข้าแถวใต้อาคารสัฐยา ฯ มิสวรรณา กรัสพรหม หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยให้โอวาทนักเรียน  ใต้อาคารสัฐยา ฯ
08.30-- นักเรียนเดินทางออกจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  
10.15-- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 เดินทางถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียว - ชมการแสดงความสามารถของสัตว์ - รับประทานอาหารว่าง  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
11.00-- นั่งรถพ่วง ชมการแสดงชุด Journey to the jungle  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
12.00-- นักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน   สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
13.30-- ถ่ายภาพรวมของแต่ละห้อง  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุ
13.30-- เดินทางออกจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี  
16.00-- ถึงโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โดยสวัสดิภาพ  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมนักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายดูดาว ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)

แผนงาน : 612 โครงการส่งเสริมวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep