กำหนดการ

วันที่ 27 สิงหาคม 2558

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30-- รายงานตัวกับคุณครูประจำชั้น  ใต้อาคารสัฐยา ฯ
08.10-08.20 นักเรียนเข้าแถวใต้อาคารสัฐยา ฯ มิสวรรณา กรัสพรหม หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยให้โอวาทนักเรียน  ใต้อาคารสัฐยา ฯ
08.30-- นักเรียนเดินทางออกจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  
10.00-- ถึงองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า จ.ปทุมธานี  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า จ.ปทุมธานี
10.00-14.00 ชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า จ.ปทุมธานี
14.00-- เดินทางออกจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี
16.00-- ถึงโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โดยสวัสดิภาพ  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมนักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายดูดาว ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)

แผนงาน : 612 โครงการส่งเสริมวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep