กำหนดการ

วันที่ 18 สิงหาคม 2558

กิจกรรมเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (วันที่สอง)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- ประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระคริสต์ และวางพวงมาลัยหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 4  
--- ประธานกล่าวให้โอวาท กล่าวเปิดงาน (เพลงมหาฤกษ์ มหาชัย)  
--- พิธีกรเชิญประธาน ตีฆ้อง เปิดงาน  
--- ถ่ายภาพหน้าเวที เป็นที่ระลึก  
--- ชมนิทรรศการ และโครงงานวิทยาศาสตร์ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
08.30--09.30 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ร่วมเปิดพิธี โดยมี ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
08.45-- ประธานเข้าสู่พิธี (เพลงโรงเรียน)  
08.45-- พิธีกร ม.นพดล ปัญญาดี กล่าวตามลำดับของงาน  
08.50-- มิสลำเพย พวงมาลัย กล่าวรายงาน และเชิญประธานให้โอวาท และกล่าวเปิดงาน  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์


แผนงาน : 301.3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep