กำหนดการ

วันที่ 19 สิงหาคม 2558

กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (วันสุดท้าย)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-12.00 นักเรียนธุดงคศึกษา  ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์


แผนงาน : 301.3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep