กำหนดการ

วันที่ 9 ตุลาคม 2558

คณะภราดา คณะครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ปีการศึกษา 2558

สถานที่ ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร จ.ปทุมธานี

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-- ออกเดินทางจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
08.30-08.45 ลงทะเบียน  ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทร จ.ปทุมธานี
08.45-09.45 รับศีลอภัยบาป / พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการเข้าเงียบ (คพ.สุขุม)  ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทร จ.ปทุมธานี
09.45-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง  ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทร จ.ปทุมธานี
10.15-11.30 เยี่ยมบ้านฟรันซิสกัน  
11.30-12.00 แบ่งปันพระวาจา  ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทร จ.ปทุมธานี
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทร จ.ปทุมธานี
13.00-14.00 ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ เฝ้าศีล สวดภาวนา  ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทร จ.ปทุมธานี
14.00-15.30 อบรม (คพ.เอกชัย)  ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทร จ.ปทุมธานี
15.30-17.00 เดินทางกลับจากวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ถึง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : คณะภราดา คณะครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ปีการศึกษา 2558

วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ปทุมธานี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

คณะภราดา คณะครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ปีการศึกษา 2558
- คณะภราดา คณะครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- คณะภราดา คณะครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 9 ต.ค. 2558)

แผนงาน : 105 งานอภิบาล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep