กำหนดการ

วันที่ 21 กันยายน 2558

ผู้อำนวยการอ่านสาสน์วันสันติภาพโลก

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.10-08.20 ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ อ่านสาสน์วันสันติภาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.4 ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนิน


แผนงาน : 407งานกิจกรรมภายใน-นอก

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep