กำหนดการ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
06.00-- รถออกจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
09.00--12.00 เริ่มการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัย รามคำแหง
13.00-- เดินทางกลับโรงเรียน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : การแข่งขันหมากล้อม


แผนงาน : -

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep