กำหนดการ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

พิธีกตเวทิตาจิต

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.50-- นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ตามจุดที่กำหนด  อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
08.00-- คณะครูเกษียณ เข้าสู่บริเวณงาน (ดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีโรงเรียน), ประธานสภานักเรียนระดับประถมศึกษากล่าวสดุดีครูเกษียณ, ตัวแทนนักเรียนมอบดอกไม้ให้คณะครูเกษียณ(นักเรียนทุกคนขับร้องเพลงพระคุณที่สาม), ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึกให้คณะครูเกษียณ, มิสนวพร ปิ่นทอง ผู้แทนครูเกษียณให้โอวาทแก่นักเรียน, ตัวแทนนักเรียนถ่ายภาพร่วมกับคณะครูเกษียณ จบพิธี  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : งานมุทิตาจิตครูเกษียณ


แผนงาน : 104 งานบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep