กำหนดการ

วันที่ 29 เมษายน 2559

พิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณ พนักงานเกษียณ

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-16.30 มิสซาสุขสำราญ/ขอบพระคุณพระเป็นเจ้า ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่  หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น4อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
-17.30 คณะครู พนักงานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมกัน ณ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่  
-18.00 ภราดา ดร.อาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการฯ คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครูและพนักงานเกษียณ เข้าสู่บริเวณงาน (ดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีโรงเรียน)  
รำอวยพรของคณะครูระดับมัธยมศึกษา  
การแสดงของคณะครูระดับประถมศึกษา  
วีดีทัศน์ประวัติครูและพนักงานเกษียณ  
พิธีกรเชิญมิสนวพร ปิ่นทอง จุดธูปเทียน บูชาพระ  
มิสสุพัตรา แก้วแสนสุข ผู้แทนครูอ่านบทรำลึกพระคุณครูเกษียณ  
คณะภราดา คณะครู และแขกผู้มีเกียรติ มอบมาลัยกร พร้อมทั้งรดน้ำอวยพรครูและพนักงานเกษียณ  
ดนตรีบรรเลงเพลง "พระคุณครู"ทุกคนร่วมกันขับร้อง  
ภราดา ดร.อาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวสดุดีและมอบของที่ระลึกให้คณะครูและพนักงานเกษียณ  
คุณธนเดช จิตพิทยานุภาพ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวสดุดีครูเกษียณและมอบของที่ระลึก  
มิสบุญสม บุญประเสริฐ ประธานสภาครูกล่าวสดุดีครูเกษียณและมอบของที่ระลึก  
ผู้แทนคณะต่างๆ มอบของที่ระลึก  
ครูและพนักงานเกษียณกล่าวขอบคุณ  
ครูเกษียณและพนักงานเกษียณลงจากเวที  
การแสดงของคณะครูระดับปฐมวัย  
การแสดงของพนักงาน  
เพลินเพลงกับทีมงานวง Moderato  
พิธีอำลา ภราดา ดร.อาจิณ เต่งตระกูล และภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์  
วีดีทัศน์ภราดา ดร.อาจิณ เต่งตระกูลและภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์  
เชิญภราดา ดร.อาจิณ เต่งตระกูล และภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ บนเวที  
มิสพรเพ็ญ ศาลาน้อย ตัวแทนครูกล่าวคำอวยพรและคำขอบคุณ  
คุณธนเดช จิตพิทยานุภาพ นายกสมาคมกล่าวคำอวยพรและคำขอบคุณ  
เชิญภราดา ดร.อาจิณ เต่งตระกูล และภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์กล่าวคำอำลา  
ตัวแทนครู สมาคมฯ พนักงานมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกให้กับภราดา ดร.อาจิณ เต่งตระกูล และภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์  
ทุกคนร่วมกันร้องเพลง "เล่าสู่กันฟัง"  
เริ่มงานเลี้ยง (ต่อไป)  
เพลงสรรเสริญพระบารมี  
จบพิธี  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : งานมุทิตาจิตครูเกษียณ


แผนงาน : 104 งานบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep