กำหนดการ

วันที่ 17 กันยายน 2563

ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ และคณะครู ร่วมเข้ารับเสด็จฯ พระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

สถานที่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

เวลา กิจกรรม สถานที่
12.30-- แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
14.15-- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระประทุม ไปยังโรงเรียนเซนต์คาเบรียล  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
14.30-- รถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนเซนต์คาเบรียล  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : รับรองงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ


แผนงาน : 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep