กำหนดการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

การติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6 (วันสุดท้าย)

สถานที่ Saint Louis School

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30--

ติว O- NETรายวิชาวิทยาศาสตร์

 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 300.03กิจกรรม Intensive Course

รายการกำหนดการของขั้นตอน

300.03กิจกรรม Intensive Course
- 300.03กิจกรรม Intensive Course (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติว Gat เชื่อมโยงและกิจกรรมเสริมต่างๆได้รับการสนับสนุนจากบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น และติว Gat วิชาภาษาอังกฤษ สถาบันกวดวิชา Goodlike Tutor (วันที่ 8 ธ.ค. 2563)
- การติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ป.6 (วันแรก) (วันที่ 8 ก.พ. 2564)
- การติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ป.6 (วันที่สอง) (วันที่ 9 ก.พ. 2564)
- การติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ป.6 (วันสุดท้าย) (วันที่ 10 ก.พ. 2564)
- การติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6 (วันแรก) (วันที่ 11 ก.พ. 2564)
- การติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6 (วันที่สอง) (วันที่ 15 ก.พ. 2564)
- การติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ม.3 (วันแรก) (วันที่ 16 ก.พ. 2564)
- การติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ม.3 (วันที่สอง) (วันที่ 17 ก.พ. 2564)
- การติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ม.3 (วันสุดท้าย) (วันที่ 18 ก.พ. 2564)
- การติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6 (วันที่สาม) (วันที่ 22 ก.พ. 2564)
- การติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6 (วันสุดท้าย) (วันที่ 23 ก.พ. 2564)
- 300.03กิจกรรม Intensive Course (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep