วันที่ 27 ม.ค. 2559 กิจกรรม: กิจกรรมหนูน้อยนักออมของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)
วันที่ 13 ม.ค. 2559 กิจกรรม: นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายดูดาว ประจำปีการศึกษา 2558 (งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: กำหนดการวันพ่อ ระดับการศึกษาปฐมวัย (งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ย. 2558 กิจกรรม: ค่ายสร้างศิลป์สู่ปฐมวัย (งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)
วันที่ 3 พ.ย. 2558 กิจกรรม: นักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) (งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)
วันที่ 25 ส.ค. 2558 กิจกรรม: คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี (งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)
วันที่ 20 ส.ค. 2558 กิจกรรม: กิจกรรมพฤหัสของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)
วันที่ 19 ส.ค. 2558 กิจกรรม: กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย (งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2558 กิจกรรม: นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมพฤหัสหรรษา "เกมสร้างตึก" (งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2558 กิจกรรม: นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม "วันอาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2558 (งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)
วันที่ 25 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: กิจกรรมนักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมพฤหัสหรรษา "เกมซุปเปอร์แมนแปลงร่าง" (งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)
วันที่ 11 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: กิจกรรมพฤหัสหรรษาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 เลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา2558 (งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)