คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558


                   คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  จังหวัดปทุมธานี   ในวันศุกร์ที่ 19  มิถุนายน 2558  เวลา 07.50 - 16.30 น.  ทั้งนี้  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง ได้รับการพัฒนาทั้งครบ และได้รับความสนุกสนานจากการเรียนรู้สู่กระบวนการเล่น โดยจะทำกิจกรรม Walk  Rally  ชมการแสดง  ชมท่องโลกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 241 ครั้ง

Keep