นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา


นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์)

           เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ได้แก่ 1. เด็กหญิงชุติกานต์   จรัลพงษ์     นักเรียนชั้น ม.3

      2. เด็กหญิงฟองส้ม     แก้วรอด      นักเรียนชั้น ม.3

      3. เด็กหญิงพัชราภา    คุณาวุฒิ      นักเรียนชั้น ม.3

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ได้แก่ 1.นางสาวพิมพ์ณดา   อมรรัชรีรุจน์

      2. นางสาวณัฐชยา     ยมมาศ

      3. นางสาวธัญวรัตน์    ยาตา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ได้แก่ 1. นายกันตพงษ์       อุดมศิลป์

      2. นายธนกฤต         เทพสัตรา

ได้รับรางวัลชมเชย   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงงานการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ได้แก่ 1. นายเกริกเกียรติ     สุดชู

      2. นายภูริณัฐ           สุขดานนท์

      3. นายรัชชานนท์       หอมจันทร์ 

                                                            ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 11
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 907 ครั้ง

Keep