นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสื่อวิดีโอออนไลน์ภายใต้หัวข้อ "New Normal วิถีใหม่สไตล์ เด็กวิทย์" เนืองในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร


              นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อวิดีโอออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ "New Normal วิถีใหม่สไตล์ เด็กวิทย์"  เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  ซึ่งได้ทำการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 17-24 สิงหาคม 2563 และประกาศผลเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  โดยมีรายการดังต่อไปนี้

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

  1.นายเกษมพล     เปี่ยมเบี้ย       นักเรียนชั้น   ม.6/5

  2.นายธนภัทร      พันทะลี         นักเรียนชั้น   ม.6/5

  3.นางสาวพีรดา    จุลวรรณโณ     นักเรียนชั้น   ม.6/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 1.นายกิตติพงศ์     รติพาณิชย์      นักเรียนชั้น   ม.6/3

 2.นางสาวจิตรทิพย์  ทิพย์อนันต์เจริญ นักเรียนชั้น   ม.6/3

 3.นางสาวปภาดา    โลหะจีรัง        นักเรียนชั้น   ม.6/3

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 6
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 790 ครั้ง

Keep