คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 3 มีนาคม 2564


                    คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม  จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันพุธที่ 3 มีนาคม  2564 เวลา 09.30 - 13.00 น.  ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง และได้รับความสนุกสนานจากการเรียนรู้  นักเรียนจะได้เข้าทำกิจกรรมที่มินิมูร่าห์ฟาร์ม 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 49 ครั้ง

Keep