นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2564


                      ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563   ในวันศุกร์ที่  5 มีนาคม   2564   เวลา  08.30 - 12.00  น.  ณ  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา   โดยได้จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง  และจัดกิจกรรมขยะแปลงร่าง นักเรียนลงมือประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ โดยมีคุณครูดูแลในการประดิษฐ์  

  


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 50 ครั้ง

Keep