คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 2 มีนาคม 2564


คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา  ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 13.00 น. ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง และได้รับความสนุกสนานจากการเรียนรู้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 54 ครั้ง

Keep