โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564


                                  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 437 ครั้ง

Keep