นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยนักดาราศาสตร์ ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564


               นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยนักดาราศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันอังคารที่ 16  มีนาคม  2564  เวลา 08.50 - 12.00 น.  ณ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น  แมรี่   โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา  มาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 59 ครั้ง

Keep