รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลดีเด่นด้านวิชาการ (Certificate, Diploma)


                         ตามที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ได้พิจารณานักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี  ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์และคุณสมบัติที่โรงเรียนกำหนด  มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา  2563  ผ่านเกณฑ์การพิจารณา  ดังเอกสารแนบต่อไปนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 117 ครั้ง

Keep