ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565


                   ตามที่  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ได้พิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ระบบโควตา  ปีการศึกษา  2565  ตามเกณฑ์และคุณสมบัติที่โรงเรียนกำหนด  โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  ผ่านเกณฑ์การพิจารณา  ตามไฟล์เอกสารที่แนบมา

                    สำหรับนักเรียนที่ได้รับโควตาศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนกำหนดให้มาลงทะเบียนมอบตัวเพื่อศึกษาต่อ  ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2564  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ  ห้องธุรการ - การเงิน  อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร  พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียนต่าง ๆ  และค่าเรียนเสริมภาคฤดูร้อนของภาคเรียนที่ 1/2563  ดังนี้

                      1.  แผนการเรียนวิทย์-คณิต                                               จำนวน  13,080  บาท

                      2.  แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (อังกฤษ/จีน)                           จำนวน  14,680 บาท

                      3.  แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ (ช่างศิลป์)                            จำนวน  13,080  บาท            

                      4.  แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ (มีเดีย&ดีไซน์)                      จำนวน  19,680 บาท            

                      5.  แผนการเรียนห้องศักยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)   จำนวน  36,580 บาท

***กรณีที่ท่านไม่มาลงทะเบียนตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะปฏิบัติเหมือนกับนักเรียนที่มาสมัครใหม่ทุกประการ**


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 610 ครั้ง

Keep